Adatvédelmi nyilatkozat

Összefoglaló:

A regisztráció esetén kötelezően csak az e-mail címet kérjük és tároljuk el – ez vonatkozik a különböző szociális oldalakkal történő belépésre is. A regisztrációt követően, immár felhasználóként megadott egyéb opcionális adatok is tárolásra kerülnek.

Regisztrált felhasználóként történő vásárlás esetén a lakcímet, a szállítási címet és megjegyzést is tároljuk a névvel, felhasználói névvel, rendeléssel és a rendeléshez használt eszköz ip címével társítva.
Belépés nélkül történő vásárlásnál a nevet, lakcímet, az esetleges szállítási címet és megjegyzést is tároljuk a rendeléssel és a rendeléshez használt eszköz ip címével társítva.
A vásárlás csak magyaroszági címmel lehetséges.

Az esetleges házhozszállításhoz szükséges adatokat átadjuk a szállítást végző cégeknek.

Ezek az adatok megfelelően titkosított adatbázisban vannak eltárolva és kérés esetén bármikor törölhetőek.

Az oldal használatához a cookie-k (olyan szövegfájlok, amelyek egy webböngészőn keresztül a számítógépes rendszerre kerül, és ott tárolódik) engedélyezése is szüksége (WordPress, WordPress Woocommerce, WordPress Jetpack, GDPR Cookie Consent, Google Analytics).

Az oldalunk ezen túl a WordPress JetPack és a Google Analytics használatával végez analitikát. Az egyes megosztási opciók használatakor az adott szolgáltatások adatvédelmi elvei érvényesek.
A rögzített adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.

Ha kérdése van, írjon nekünk a Kapcsolat oldalon keresztül!

***

I. Általános rendelkezések

1. A jelen tájékoztatásban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket az hobbiekszer.hu internetes portált kiadó és
üzemeltető Rádi Péter E.V.
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária utca 7. 3. em. 17 a.
Levelezési cím: 1089 Budapest, Kálvária utca 7. 3. em. 17 a.
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 52850442
Adószám: 69206120-1-42
E-mail: support@hobbiekszer.hu
Honlap: https://www.hobbiekszer.hu
a továbbiakban: Adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a
továbbiakban: Ptk.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel magára nézve kötelezőnek ismer el.

A tárhelyszolgáltató adatai:
Név: RACKFOREST KFT.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5. em. B05001.
Adószám: 14671858-2-41
Telefon: (+3670)362-4785
E-mail: info@rackforest.com

2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán a Felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

3. A jelen tájékoztató értelmezésében adatkezelő Rádi Péter E.V., amely tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az ehhez szükséges informatikai/online szolgáltatásokat.

4. A jelen tájékoztató értelmezésében felhasználó az, aki az hobbiekszer.hu weboldalon szolgáltatást igénybe vesz (azaz a honlapra belép, megrendelést ad le, cikkekhez/fórumon hozzászól), illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Felhasználó).

II. Az Adatkezelő főtevékenysége végzése során kezelt adatok köre

1. Az hobbiekszer.hu weblapra történő belépés igénybevétele során kezelt adatok.
A belépés során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb ideig, ezt követően az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek.
Az Adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználó által használt eszközön ún. cookie-t helyezhet el. A cookie lehetővé teszi a hobbiekszer.hu oldal magasabb színvonalú működésének biztosítását, személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a Felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy tiltsa a cookie-k alkalmazását. A saját tevékenységi körében Adatkezelő által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az Adatkezelő nem gyűjt adatokat, a cookie-k a Felhasználó oldali kiszolgálási folyamatban (a Felhasználó eszközén és böngészőjében) hasznosulnak. A cookiek a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k Felhasználó általi törléséig vannak jelen.

2. A hobbiekszer.hu weblapon történő vásárlás igénybevétele során kezelt adatok.
A vásárlás során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás/vásárlás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat korlátlan ideig tárolja.
Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: név, lakcím, szállítási cím, rendeléshez fűzött megjegyzés, felhasznált kuponkódok, rendelt áruk listája, szállítási mód, a rendelés összértéke, a rendeléshez használt eszköz ip címe.

3. A jelen pontban felsorolt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy ezen adatokat az Adatkezelő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását.

4. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményez (például e-mail, kapcsolati űrlap vagy Facebook üzenet útján), úgy tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét és azt az adott kapcsolatfelvétel céljához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.
Az Adatkezelő a belső adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti időközönként felülvizsgálja az így kezelt adatok körét és ha az adatkezelés célja megvalósult vagy az adatkezelés egyébként szükségtelen, az így kezelt adatokat törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

III. Az Adatkezelő egyéb tevékenysége végzése során kezelt adatok köre

Webanalitikai szolgáltatók

A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.
Az Adatkezelő az Automattic Inc. JetPack for WordPress és a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja.

1. Speciális adatvédelmi rendelkezések a WordPress Jetpack alkalmazására és használatára vonatkozóan

Az adatkezelő a honlapjába beépítette a Jetpackot. A Jetpack egy WordPress beépülő modul, amely a WordPressre épülő honlap üzemeltetőjének kiegészítő funkciókat kínál. A Jetpack lehetővé teszi a honlap üzemeltetőjének többek között az oldal látogatóinak az áttekintését. A hasonló közlemények és publikációk megjelenítésével vagy azzal a lehetőséggel, hogy megosszanak tartalmakat az oldalon, lehetővé válik a látogatók számának növelése. A Jetpackba be vannak építve továbbá biztonsági funkció, így a Jetpackot használó honlap jobban védve van a brute force-támadásokkal szemben. A Jetpack optimalizálja és felgyorsítja a honlapba épített képek betöltését.

A WordPress JetPack cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) az Automattic Inc. Egyesült Államokbeli szerverein tárolja. Az Automattic Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek az Automattic Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.
A szolgáltató által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást.
Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a hobbiekszer.hu honlaphoz hozzáférnek a megosztási opciók használata során, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC., Instagram LLC., Twitter International Company, WhatsApp Inc., Viber Media LLC., Read It Later, Inc. –
Ezen külső szolgáltatók a részükre esetlegesen továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

A Jetpack WordPress beépülő modul üzemeltetője az Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Az üzemeltető társaság a Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, követő technológiáját használja.

A Jetpack cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. Fent már elmagyaráztuk, hogy mi a cookie. Az adatkezelő által üzemeltetett honlap egyes oldalainak, amelyen Jetpack komponens van beépítve, betöltésekor, a webböngésző automatikusan kezdeményezi az érintett információtechnológiai rendszerén az adott Jetpack komponens segítségével, hogy adatokat küldjön elemzés céljából az Automatticnak. E technikai eljárás keretében az Automattic információkat kap adatokról, amelyeket aztán a honlaplátogatók áttekintésének készítéséhez használnak fel. Az így nyert adatok az érintett magatartásának elemzésére szolgálnak, aki az adatkezelő honlapját felkereste, és azokat azzal a céllal értékelik ki, hogy optimalizálják a honlapot. A Jetpack komponenseken keresztül nyert adatokat az érintett külön kifejezett hozzájárulásának előzetes beszerzése nélkül nem használják fel arra, hogy azonosítsák az érintettet. Az adatokat ezen kívül a Quantcast ismeri meg. A Quantcast az adatokat ugyanarra a célra használja, mint az Automattic.

Az érintett, amint a fent már bemutattunk, az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy a honlap cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Automattic/Quantcast cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. Az Automattic által már elhelyezett cookie-k továbbá bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy a Jetpack-cookie által létrehozott, a honlap használatára vonatkozó adatok gyűjtése, valamint ezen adatoknak az Automattic/Quantcast által történő feldolgozása ellen tiltakozzon, és akár meg is akadályozza ezt. Ehhez az érintettek meg kell nyomnia az Opt-Out gombot a https://www.quantcast.com/opt-out/ címen, amely egy Opt-Out-Cookie-t helyez el. A tiltakozást tartalmazó Opt-Out-Cookie az érintett által használt információtechnológiai rendszeren került elhelyezésre. Amennyiben az érintett a tiltakozás után törli a rendszeren a cookie-kat, az érintettnek újból be kell töltenie a linket, és újra el kell helyeznie az Opt-Out-Cookie-t.

Az Opt-Out-Cookie elhelyezésével azonban fennáll a lehetősége annak, hogy az adatkezelő honlapját az érintett nem használhatja teljes körűen.

Az Automattic adatvédelmi rendelkezéseit a https://automattic.com/privacy/ címen találhatók. A Quancast adatvédelmi rendelkezéseit a https://www.quantcast.com/privacy/ címen találhatók.

2. Speciális adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazására és használatára vonatkozóan

Az adatkezelő a honlapjába beépítette az (anonimizáló funkcióval rendelkező) Google Analytics komponenseit. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a honlapok látogatóinak magatartásával kapcsolatok adatok gyűjtése és kiértékelése. A webelemző szolgáltatás többek között arról gyűjt adatokat, hogy az érintett melyik honlapról került az adott honlapra (az úgynevezett referer), a honlap mely aloldalait töltötte be, és milyen gyakran és mennyi ideig nézte az aloldalt. A webelemzést általában egy-egy honlap optimalizálására és az internetes reklám költség-haszon elemzésére alkalmazzák.

A Google Analytics komponensek üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő a Google Analytics-on keresztüli webelemzéshez a “_gat._anonymizeIp” utótagot használja. Ezzel az utótaggal a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett internetfiókjának az IP-címét, ha a honlapunkhoz való hozzáférés az Európai Unió egyik tagállamából vagy egy másik, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államából történik.

A Google Analytics komponensek célja a honlapunk látogatóinak elemzése. A Google az így nyert adatokat és információkat többek között arra használja, hogy kiértékelje a honlapunk használatát, hogy részünkre online jelentéseket készítsen, amelyek megmutatják a honlapunkon végzett tevékenységeket, és további, a honlapunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. Fent már elmagyaráztuk, hogy mi a cookie. A cookie elhelyezése teszi lehetővé a Google számára a honlapunk használatának az elemzését. Az adatkezelő által üzemeltetett honlap egyes oldalainak, amelyen Google Analytics komponens van beépítve, betöltésekor, a webböngésző automatikusan kezdeményezi az érintett információtechnológiai rendszerén az adott Google Analytics komponens segítségével, hogy adatokat küldjön a Googlenak az online elemzés céljából. E technikai eljárás keretében a Google olyan személyes adatokhoz jut, mint az érintett IP-címe, amely a Google számára többek között arra szolgál, hogy visszakövesse a látogatók és kattintások eredetét, majd lehetővé tegye a jutalék elszámolását.

A cookie-k segítségével olyan személyes adatok kerülnek tárolásra, mint a hozzáférés ideje, a hely, ahonnan a hozzáférés indult, és hogy az érintett milyen gyakorisággal látogatja a honlapunkat. A honlapunk minden egyes látogatásakor ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetfiók IP-címét, megküldjünk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás keretében gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között harmadik személynek továbbítja.

Az érintett, amint a fent már bemutattunk, az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy a honlap cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. A Google Analytics által már elhelyezett cookie továbbá bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy a Google Analytics által létrehozott, a honlap használatára vonatkozó adatok gyűjtése, valamint ezen adatoknak a Google által történő feldolgozása ellen tiltakozzon, és akár meg is akadályozza ezt. Ehhez az érintettnek egy böngészőbővítményt kell letöltenie a tools.google.com/dlpage/gaoptout címről, majd telepíteni azt. Ez a böngészőbővítmény tájékoztatja a Google Analytics-et egy JavaScript segítségével arról, hogy tilos adatokat és információkat küldeni a Google Analytics-nek a honlapok látogatásairól. A böngészőbővítmény telepítését a Google tiltakozásként értékeli. Ha az érintett az információtechnológiai rendszerét később törli, formatálja vagy újratelepíti, az érintettnek újból telepítenie kell a böngészőbővítményt, hogy deaktiválja a Google Analytics-et. Amennyiben az érintett vagy az ellenőrzése alá tartozó személy eltávolítja vagy letiltja a böngészőbővítményt, fennáll a lehetősége a böngészőbővítmény újratelepítésének vagy újbóli aktiválásának.

További információkat és a Google adatvédelmi rendelkezéseit a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ és a www.google.com/analytics/terms/hu.html címen találja. A Google Analytics működésére a www.google.com/intl/hu_hu/analytics/ linket bővebb magyarázatot talál.

IV. Az Adatkezelő adatkezelésének célja és általános szabályai

1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
• online tartalomszolgáltatás;
• a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, valamint az egyes projektek teljesítése céljából (például hírlevelek);
• felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
• az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

2. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

3. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti, feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

V. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

1. Tájékoztatáshoz való jog
A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes
adatokhoz biztosítson számára hozzáférést a Felhasználó részére.
A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő support@hobbiekszer.hu e-mail címére küldött levélben kérhet tájékoztatást. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.
A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2. A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog
A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint kérheti a hiányos adatok kiegészítését.
A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását írásban, az Adatkezelő support@hobbiekszer.hu e-mail címére küldött levélben kérheti.
Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

3. Személyes adatok törlése iránti kérelem
A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását írásban, az Adatkezelő support@hobbiekszer.hu e-mail címére küldött levélben kérheti.
Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

4. Személyes adatok kezelésének korlátozása
A Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
A Felhasználó a személyes adatainak korlátozását írásban, az Adatkezelő support@hobbiekszer.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben
küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

5. Személyes adatok átadásának, továbbításának kéréséhez való jog
A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
A Felhasználó az ilyen irányú kérését írásban, az Adatkezelő support@hobbiekszer.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben
küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

6. Tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.
A Felhasználó az ilyen irányú kérését írásban, az Adatkezelő support@hobbiekszer.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben
küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

7. Határidők
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az 1-6. pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. Panaszhoz való jog
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

9. Bírósághoz fordulás joga
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10. A Felhasználó kötelezettségei
A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett
természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelők a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás igénybevételekor használt IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági/rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek
alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő jogosult és
köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az
Adatkezelő nem tehető felelőssé.

2. A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

4. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Legutóbbi frissítés: 2021.02.01.